Välkommen

Välkommen till Närpes Konstklubbs hemsida. Klubben har både aktiva konstnärer och andra som är allmänt konstintresserade. På vår hemsida får du veta något om vad vi sysslar med och du får några exempel på hur vi uttrycker oss.

2019 Vinterutställningen hölls i Mitt i Stans Konsthall

Målarträffar: andra söndagen i månaden 14.00-16.00, Mars månad bytes målerier mot årsmöte, Klubbhuset är vis Tjärlaxvägen 4 ,64210 Kalax

Du kan anmäla ditt intresse som lärare/ledare/inspiratör/samarbetspart till oss, och anmälningar till Evenemangen görs via KONTAKT

 Ordförande Mia Gull 040-8797586