Länkar

Mia Gull, konst-hantverk taidetta-käsitöitä. Österfjärdsvägen 82, 64510 Nämpnäs

Berit Lillås, konst-hantverk- taidetta-käsitöitä. Norrvägen 54 Gottböle 64200 Närpes

Galleri Fyrin, Vivan Österberg, konst-hantverk. Blaxnäsv 522, 66295 Töjby

       

Malax Konstklubb

Malakta Malax

Fotoklubben Focus, Närpes

Fotoklubben Obscura, Åland

Galleri Granliden