Tekniker

(de flesta uppgifterna är hämtade från wikipedia)

Airbrush (Pennspruta)

En airbrush är ett verktyg som man ofta använder för till exempel retuschering och speciell lackering, såsom motivlackering. Airbrushen drivs, som namnet antyder, av tryckluft som pressas genom en manöverventil som reglerar färg/luft blandningen. Färgen förvaras ofta i en glasburk som sitter monterad på airbruschens undersida med ett rör genom locket. När luftströmmen passerar rörets mynning sugs en viss del färg med och kommer till slut ut genom ett mycket fint munstycke. Strålen är i det näraste dimmliknande men träffareans utseende och egenskaper som täthet och bredd kan dels regleras med airbrushens manöverventil, hastigheten man rör på airbrushen i sidled och/eller höjdled samt avståndet till arbetsstycket.

Alla ytor kan målas med airbrush; papper, segelduk, stramalj, plast, glas, trä, läder, skinn etc. Det viktiga är att noggrant förbehandla ytan som skall målas samt att ytan är kombinerbar med spraymaterialet.

Akvarell

Akvarell är en målningsteknik där färgen läggs på i transparenta skikt på ett tjockt, lätt sugande papper. Akvarell målas ofta med en tjock pensel som kan hålla mycket vätska, samtidigt som den kan formas till en mycket fin spets. Den finaste kvaliteten görs av mårdhår eller sobelhår. Mycket smala linjer kan göras med hjälp av tunna spetsiga penslar eller dragstift, som egentligen är avsedda för för tuschritning. Gamla tiders stålpennor för bläck duger också för detta ändamål.

Akvarellfärg finns i två huvudtyper:

* Vattenlösliga färgämnen, som sugs in i papperet. Exempel på detta är gummiguttagult.
* Mycket fint rivna pigment som har gummi arabicum som bindemedel. Exempel på detta är preussiskt blått och krapplack (Alizarin crimson).

Akvarellfärg i bättre kvalitet saluförs i små fyrkantiga koppar av ungefär en sockerbits storlek. Ursprungligen var dessa koppar av porslin; numera vanligen av plast. Det förekommer även hälften så stora koppar, kallade halvkoppar. I handeln förekommer också akvarellfärger i pastaform i tub och flytande i flaska. Den finns i två kvaliteter:

* Artistfärg som är tät och s k soläkta, är dyr.
* En billigare variant med visst avkall på diverse egenskaper. Nyansförändringar kan uppstå vid långvarig solbelysning.

Vanlig vattenfärg i de runda kakor som oftast finns att tillgå, täcker ibland alltför bra, men det finns också kakor i "leksakskvalitet" med låg färgkraft.

Ordet akvarell är en försvenskning av italienska ordet acquarello, som i sin tur är bildat av det latinska ordet aqua som betyder vatten. I dagligt tal kallas färgerna på svenska också för vattenfärg. Akvarell, jämte avledningar av ordet, är de mer fackmässiga termerna.

Den korrekta benämningen på målartekniken är egentligen akvarellmålning, då även en bild som är målad med akvarellfärg kallas akvarell.

Akryl

Akrylfärg är en snabbtorkande konstnärsfärg som innehåller färgpigment blandat med ett akrylbindemedel. Färgen blev kommersiellt tillgänglig 1955 då den amerikanska färgtillverkaren Liquitex var de första som började tillverka den. Akrylfärger är vattenlösliga tills de har torkat och har högre lyster än till exempel oljefärg.

Precis som inom oljemåleriet kan man tillsätta olika målningsmedium för att förändra färgens egenskaper. Till exempel öka transparensen, förlänga torktiden eller göra färgen blankare.

Gouache

Gouache (också kallad täckfärg) är en täckande vattenfärg som görs av mindre fint rivet pigment, än det som ingår i transparenta akvarellfärger. Liksom i ren akvarell utgörs bindemedlet av gummi arabicum. Bindemedlet har i billigare gouachefärger en tillsats av krita.

Gouachemåleri har mindre lyskraft än ren akvarell, men är ypperlig för motiv som behöver bearbetas eftersom man kan lägga mörkare färger och sedan tillföra ljusare detaljer, ett förfarande som inte passar för akvarell.

Det är vanligt att man målar gouache på akvarellpapper.

Grundering

Grundering är en beläggning som anbringas på en yta, vilken skall bemålas. Syftet är att ge färgen bättre möjligheter att sitta kvar. En duk för oljemålning brukar täckas med en grundering som kallas gesso.

Kartong

Kartong ett kraftigt papper som bland annant används i förpackningar och i konst. Kartong är en styv pappersprodukt, vars ytvikt överstiger 170 gram per kvadratmeter. Kartong för konstnärsbruk är syrafri. Syrafri kartong har neutralt eller något basisk PH-värde. Kartongen kan vara tillverkad av trämassa eller bomullslump. Passepartout är en kartong som är skuren för att täcka in och skydda en teckning, grafiskt blad eller akvarell. En passepartout skall vara tillverkad av syrafri kartong. Vid monteringen använder man syrafri tejp eller syrafri klisterremsa.

Masonit

Masonit (ursprungligen från varumärket Masonite) är en form av träfiberskiva tillverkad enligt masonmetoden. Till skillnad från spånskiva används inget tillfört lim utan vid tillverkningen exploderas trämassan med ånga och pressas ihop till skivor med träets eget lim, lignin. Masonit finns i många olika kvaliteter och även oljebehandlade. Oljebehandlade skall man inte använda till konst.

Mdf-skiva

MDF-board är en skiva tillverkad av träfiber med tillsats av bindemedel, som masonite fast hårdare och med jämn yta på båda sidor. Skivorna kan sågas upp i önskad storlek och grunderas med Gesso som är ett utmärkt material både till olja, tempera och akryl.

Målarduk

Den bästa målarduken är tillverkad av linne. Det finns också målardukar som tillverkats av synteteiska material och bomull. För akrylmålning är underlaget inte lika känsligt eftersom akrylen bibehåller en viss mjukhet även efter torkning.

Oljefärg

Oljefärg är en långsamtorkande färg som består av färgpigment och en oxiderande olja, främst linolja. Som lösningsmedel använder man traditionellt balsamterpentin. Färgen blev populär bland konstnärer på 1400-talet.

Oljefärg torkar genom att oljan i färgen oxiderar. Det är en egenskap som bara vissa oljor har, till exempel linolja, vallmofröolja och safflorolja. För att förändra färgens egenskaper kan man tillsätta olika ämnen i färgen, till exempel målningsmedium för att göra färgen mer transparent.

Papper

Papper tillverkas av trämassa eller textillump. Det bästa papperet för konstnärsbruk är tillverkat lump som tex akvarellpapper av bra kvalitet.
Papper som är tillverkat av trämassa gulnar med tiden. Papper kan också grunderas och användas för akryl och oljemålning.

Tempera

Temperamåleri (italienska, av latin temperare ’blanda’, ’röra ihop’) är ett målarsätt som från och med 1400-talet alltmer undanträngdes av oljemåleriet, men som återupptogs vid slutet av 1800-talet.

Tempera är ett medium som används för att binda olika former av pigment. Tempera omfattar äggula, gummi arabicum, lim och olja, det vill säga att begreppet tempera genom historien inte enbart omfattat äggula. Äggoljetempera har dock blivit synonymt med medeltida måleri, men faktum kvarstår att ägg mest användes i södra Europa medan norra Europa favoriserade olja och på djurbaserat lim.

Pigmentet (färgpulvret) binds med en blandning av ägg, lim och kasein (viktigt protein i mjölk). När färgen lagts på torkar den mycket snabbt, vilket gör det omöjligt att måla "vått-i-vått". Fina schatteringar och övergångar måste skapas genom flera lager som appliceras med parallella penseldrag. Färgskillnader mellan den våta och den torkade temperan gör det svårt att finna samma färgton, när man målar över.