Juni Pargas

pargas , Finland

Medlemmar åker bussen gratis, icke medlemmar 30€ övriga inträden och mat betalar man var för sig. 25 platser Närpestill Pargas- PROGRAMMET 29.6.2024 Anmäl via mail eller ring/sms till Mia 0408797586