Målardag i Kaskö

- 17.6 är vi i Kaskö på sjöbobacken och målar. Vi ses där och har med oss färg, picknick mat eller så väljer vi att gå på lunch på tex blå stunden. Vill man bara delta utan att måla är vi glada att man kommer med i en liten sommarträff. Kl. 11-16 Ingen anmälning men […]

Sommarutställning 2023 för medlemmar

Konsthallen Närpesvägen 16d, Närpes

-Sommarutställningen har tema Sol Vind  och Vatten- Hängning sker 1.7 kl. 17.00 så före detta skall du lämna in max 3 Verk. Sätt med Verkets namn , ditt namn , pris, årtalet då den producerades och teknik. Vi hoppas på många sommargäster i hallen och tar ner våra alster Måndagen 31.7 under dagen. -Tomatkarnevalen 5-8/7 […]

Målar dag på Kilen

Lördagen12.8. Johanna Rämänen ställer ut på Kilen, vi äter ser oss omkring i Kilens vackra miljö, den som önskar så målar. Vi samkör enligt bästa förmåga och koordination