Kontakta oss

Kontakta någon av oss i styrelsen

Konstklubben  kan också nås på e-post narpes.konstklubb@gmail.com eller genom att fylla i formuläret nedan.

Namn: Gull Mia, ordförande

Telnr: 040-8797586

Namn: Gunvor Ivars

Telnr: 050-4029024

Namn: Vivan Österberg

Telnr: 050-5663203

Namn: Britt-Marie Gullans

Telnr: 041-4892796

Namn: Majvor Sundbäck

Telnr: 040-7613384

Namn: Pia Hartvik

Telnr: 050-0953960

Namn: Mari-Louise Strandberg

Telnr: 040-8357569

Namn: Elisabeth Bärdén

Telnr: 050-3365017

Kontakta oss